Cuộc thi Thiết kế Xanh - FuturArc Prize 2013

FuturArc Prize 2013 - Cuộc thi Thiết kế Xanh hàng đầu Châu Á mời tất cả các bạn cùng tưởng tượng về một phối cảnh đô thị sản xuất mới: thu hoạch và tiêu thụ thực phẩm trong các thành phố.

Phối cảnh một đô thị sản xuất | Trồng trọt và thu hoạch thực phẩm ngay trong các thành phố của Châu Á. 

 

Sự mở rộng của các thành phố châu Á đang chiếm chỗ đất nông nghiệp trong những khu vực ven đô. Thương mại nông nghiệp, thường được xem là câu trả lời cho nhu cầu ngày càng tăng, được biết đến để thay môi trường sống và gây ô nhiễm đường thủy. Thuốc trừ sâu và phân bón tăng sản lượng nông nghiệp, nhưng chúng cũng tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài. Chất thải thực phẩm, ra khỏi thành phố, hiếm khi được tách ra từ các chất thải khác và thường được xử lý tại bãi chôn lấp và việc này thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều hơn.

Chủ đề cho FuturArc Prize 2013 kêu gọi một tầm nhìn mới của việc tiêu thụ thực phẩm và quản lý chất thải trong phạm vi thành phố. Điều này kêu gọi những dạng công trình mới cho việc sản xuất và tái chế, nó cũng kêu gọi cho một suy nghĩ lại những dạng công trình hiện hữu tại các khu vực có mật độ dân cư cao.

Nhiệm vụ
 
Một bài dự thi có thể đề xuất một hoặc nhiều yếu tố sau:

1.Các dạng công trình mới cho nông nghiệp đô thị.
2.Các dạng công trình mới cho quản lý chất thải thực phẩm.
3.Chiến lược mới cho việc sử dụng đất và cảnh quan xác định thực phẩm.
4.Sự thích ứng của các dạng công trình hiện có đối với nông nghiệp và / hoặc quản lý chất thải thực phẩm.
5.Mạng lưới đô thị cho việc phân phối, sản xuất và tái chế.
Mỗi bài dự thi sẽ đề cập một trường hợp về việc làm thế nào công trình, cảnh quan và/hoặc cả hệ thống là thành phần của một suy nghĩ chiến lược về thành phố châu Á.

Lựa chọn địa điểm tùy theo quyết định của thí sinh dự thi và phải được giải thích rõ ràng trong bài dự thi; chỉ chấp nhận các địa điểm ở châu Á hoặc Úc.

Điều kiện

FuturArc Prize 2013 được mở rộng trên toàn thế giới cho mọi Cá nhân và Nhóm đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Cuộc thi được chia làm hai đối tượng (thể loại) tham gia là Kiến trúc sư (chuyên nghiệp) và Sinh viên.

Thời gian đăng ký: 

Hạn cuối nhận bài thi trực tuyến: 17/12/2012
Thông báo cho thí sinh đoạt giải: 31/03/2013
Giải thưởng sẽ được trao tại buổi lễ BCI Asia Awards, được tổ chức vào quý 2 năm 2013.

Thủ tục đăng ký:

Tất cả các Cá nhân hay Nhóm dự thi phải đăng ký trực tuyến trên trang web của cuộc thi: www.futurarc.com/prize2013
(Miễn phí đăng ký).

Người dự thi phải điền vào bảng đăng ký trên trang Web dự thi. Trong trường hợp dự thi theo Nhóm, trưởng nhóm phải có trách nhiệm đăng ký theo quy cách.
Một tài khoản ID duy nhất và mật khẩu sẽ được gửi đến cho cho người đăng ký, theo địa chỉ email đã đăng ký trong đơn. Với tài khoản và mật khẩu này, người đăng ký dự thi có thể đăng nhập vào trang web của cuộc thi,truy cập phần sơ lược của người dự thi và tải tài liệu dự thi lên.

Thí sinh phải đăng ký nhiều lần nếu muốn nộp nhiều bài dự thi. Mỗi tài khoản ID được cấp chỉ để dùng nộp một bài. Không được sử dụng tài khoản ID của một người để nộp nhiều bài, hoặc Ban Giám khảo có toàn quyền loại tất cả bài dự thi sử dụng tài khoản ID này.

Tiêu chí Đánh giá

Ban giám khảo tìm kiếm các ý tưởng có thể trở thành đại diện của sự đổi mới. Các thí sinh phải chú trọng vào một vài hoặc tất cả các tiêu chuẩn sau:

1.Tính hiệu quả |Năng lượng, nước, nguyên vật liệu, thực phẩm| Bản đồ thu hoạch | Nhu cầu giảm + hiệu quả sử dụng cao hơn | Chu kỳ tài nguyên và phế phẩm
2.Hạnh phúc | Những nhu cầu về tinh thần và vật chất của cá nhân và cộng đồng.
3.Yếu tố sinh thái | Các công trình và cảnh quan đẩy mạnh việc phục hồi tự nhiên.
4.Sự gắn kết | Ý nghĩa của Nơi chốn | Sự tín nhiệm khả năng sản xuất và các nguồn lực địa phương.
5.Sự hòa hợp với môi trường | Sự liên thông và tương tác của các thành phần.
6.Sự vận động | Công trình ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người sử dụng.
7.Khả năng nhân rộng | Có khả năng áp dụng cơ bản rộng rãi | Ảnh hưởng nhân rộng ở cấp độ khu vực / cộng đồng.

 

Yêu cầu bài dự thi

Để giảm thiểu giấy tờ, các thí sinh phải nộp tất cả bài dự thi theo hình thức điện tử trực tuyến qua trang web cuộc thi. Không nhận bài thi trên giấy.

Mỗi bài dự thi phải bao gồm hai phần bắt buộc:

Các bảng thuyết trình (bản vẽ)
Bài viết (thuyết minh)
Ban giám khảo sẽ không xem xét bất kỳ tài liệu nào thêm.

Tất cả bài dự thi phải được gửi ẩn danh, chỉ được nhận diện duy nhất bằng tài khoản ID riêng của người được cấp trong lúc đăng ký cho mỗi dự án cụ thể. Thí sinh không được ghi tên, quốc gia đang cư ngụ và/hoặc đang làm việc trên bài dự thi. Bài thi nào có vi phạm cũng được xem như bất hợp lệ.

Các bảng thuyết trình (bản vẽ):
- Bản thuyết trình phải ghi rõ tài khoản ID riêng của Thí sinh và đối tượng dự thi (ví dụ ‘Sinh viên’) và tên của địa điểm dự án.
- Mỗi bài dự thi phải bao gồm hai bảng thuyết trình, mỗi bảng cỡ 840mm (rộng) x 594mm (cao), trình bày theo khổ ngang.
- Mỗi bảng thuyết trình phải được trình bày theo dạng tập tin điện tử PDF hoặc JPEG.
- Tất cả hình ảnh mô tả trong bảng thuyết trình cần được định dạng theo kỹ thuật RGB với độ phân giải 72 PPI. Kích cỡ tập tin tối đa của mỗi hình ảnh là 2500 KB.
- Lưu ý: Thí sinh cần lưu lại (nhưng không nộp) tập tin có độ phân giải cao 300 PPI. Sau này, ban tổ chức sẽ cho Thí sinh biết nếu cần và khi nào sẽ nộp tập tin đó.
- Nội dung của bảng thuyết vừa đủ để truyền đạt rỏ ràng ý nghĩa của bài thi, cộng thêm tiêu chí và sự triển khai hệ thống để đạt được kết quả.
- Tỉ lệ hình vẽ cần thiết để hiểu được một số bản vẽ, như sơ đồ và khu vực, cần được ghi rõ trên bản vẽ tương ứng. Những tỉ lệ này phải là tỉ lệ đồ họa trong mọi trường hợp.

Bài viết (thuyết minh):
- Bài viết phải ghi rõ tài khoản ID riêng của Thí sinh và đối tượng dự thi (ví dụ ‘Sinh viên’) và tên của địa điểm dự án.
- Bài viết sẽ nói thêm chi tiết một cách rõ ràng và súc tích phương pháp thiết kế của người dự thi, tối đa 1.500 từ.
- Bài viết dùng trình biên tập văn bản được tải lên trang web của Cuộc thi FuturArc Prize 2013. Văn bản cần định dạng theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 10, và khoảng cách dòng đơn.
- Bài viết có thể có hình minh họa và/hoặc hình chụp để làm rõ phần thiêt kế. Mỗi hình ảnh phải được lưu theo dạng tập tin JPG không lớn hơn 50 KB.

Ẩn danh:
- Ban tổ chức cuộc thi đảm bảo một cuộc thi công bằng.
- Lúc đăng ký, Thí sinh được cấp mã số ID riêng biệt cho mỗi dự án định nộp. Chỉ có Ban Tiếp nhận đăng ký nhận dạng được Thí sinh thông qua danh hiệu mã hóa này.
- Tất cả bài dự thi nộp về Ban giám khảo chỉ được ghi mã số ID riêng này. Do đó, không vị giám khảo nào có thể nhận dạng tác giả của bất kỳ dự án nào bằng danh tánh Thí sinh, quốc gia đang cư ngụ hoặc làm việc.

Hội đồng thẩm định

Hội đồng Thẩm định gồm các thành viên sau được Ban Tiếp nhận đăng ký cuộc thi chỉ định:
- Robert Krups, Giám đốc Điều hành, BCI Asia;
- Candice Lim, Chủ bút, FuturArc
Hội đồng Thẩm định sẽ đảm bảo tính hợp lệ của tất cả thí sinh tùy theo việc đáp ứng những điều kiện của Cuộc thi và để chuẩn bị tài liệu cho Ban Giám khảo. Hội đồng này không có vai trò đánh giá bài dự thi.

Ban Giám khảo

Ban giám khảo gồm 03 người do Ban tổ chức chỉ định:

1. Nirmal Kishnani, Tiến sĩ, Tổng Biên tập của tập san FuturArc. Ông đồng thời vừa là nhà sư phạm vừa là người đang công tác trong lĩnh vực thiết kế Công trình Xanh, hiện đang nắm chức vụ Giảng viên Cấp cao và Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học về Thiết kế Bền vững Tích hợp tại Khoa Kiến trúc của Trường Đại học Quốc gia Singapore. Ông đã thuyết trình và viết nhiều bài về đề tài quy trình thiết kế Xanh. Từ năm 2002 – khi ông sáng lập một trong những công ty chuyên tư vấn thiết kế Xanh đầu tiên hoạt động ở Châu Á – ông đã tư vấn về các dự án và cho các tổ chức bao gồm Ngân hang Phát triển Châu Á và Chương trình Môi trường của UN. Tiến sĩ Kishnani tham gia nhiều ban tư vấn ở Đông Nam Á, ông tích cực trong việc phát triển tài liệu chính sách và xây dựng năng lực trong lĩnh vực Công trình Xanh. Tiến sĩ Kishnani là tác giả của tập san FuturArc 2012, Greening Asia - Emerging Principles for Sustainable Architecture...

2. Ray Cole, Tiến sĩ, là Trưởng Khoa Kiến trúc và Kiến trúc Cảnh quan thuộc trường Đại học British Columbia và là Giám đốc Chuyên môn của Trung tâm Thiết kế Bền vững của Khoa. Tiến sĩ Cole đã được bầu chọn là Giáo sư Xuất sắc của Hiệp hội các Trường Cao đẳng Kiển trúc Bắc Mỹ cho “sự tận tâm vì sự nghiệp nghiên cứu và giáo dục về mội trường xây dựng” trong năm 2001. Năm 2003, ông được nhận Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Cộng đồng của Viện Kiến trúc British Columbia Barbara Dalrymple và Giải thưởng Người dẫn đầu Dịch vụ Công cộng Xanh của Hội đồng Công trình Xanh của Mỹ.

3. Jimmy Priatman, Thạc sĩ kiến trúc, là Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Công trình thuộc Đại Học Christian University và là Kiến trúc sư trưởng của Archi-Metric, PT. Ông đã hoàn thành luận văn Thạc sĩ kiến trúc thuộc Học viện Công nghệ Illinois của Hoa Kỳ và đã thiết kế dự án ''The Cityfront Tower'' là tòa nhà đa năng sử dụng năng lượng hiệu quả thứ 110 tại Chicago trong đồ án Thạc sĩ. Ông ứng dụng các ý tưởng tiết kiệm năng lượng và công trình xanh vào trong những dự án của mình. Ông đã được nhận giải thưởng Asean Energy Award vào năm 2002, 2006 và 2009 do Trung tâm năng lượng Asean (ACE) trao tặng cho các dự án Graha Pangeran, Grha Wonokoyo và Holy Stadium, những công trình chỉ tiêu hao năng lượng ở mức 88 kwh/m2/năm, thấp hơn rất nhiều tiêu chuẩn của ACE là 200kWh/m2/năm đối với công trình văn phòng.

Giải thưởng

Ban Giám khảo sẽ đề cử ứng viên cho các giải thưởng sau:

Kiến trúc sư:

1.Giải Nhất: Tiền mặt tương đương SGD15,000 (đô-la Singapore) và hai năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao nhất trong tất cả các bài dự thi;
2.Giải Nhì: Tiền mặt tương đương SGD8,000 và một năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao thứ nhì trong tất cả các bài dự thi;
3.Giải Ba: Tiền mặt tương đương SGD4,000 và một năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao thứ ba trong tất cả các bài dự thi.

Sinh viên:

1.Giải Nhất: Tiền mặt tương đương SGD5,000 và hai năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao nhất trong tất cả các bài dự thi;
2.Giải Nhì: Tiền mặt tương đương SGD3,000 và một năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao thứ nhì trong tất cả các bài dự thi;
3.Giải Ba: Tiền mặt tương đương SGD2,000 và một năm tập san FuturArc sẽ được trao cho Thí sinh có dự án đạt tổng điểm cao thứ ba trong tất cả các bài dự thi;
4.Giải Khuyến khích: Môt số giải khuyến khích sẽ được trao, tùy ý Ban Giám khảo, cho các Thí sinh có điểm cao kế tiếp.
- Giải thưởng cho Nhóm thí sinh sẽ chỉ được trao cho Nhóm trưởng và chia trong nhóm tùy theo các thành viên của Nhóm.
- Ngoài các giải thưởng, tất cả những dự án thắng giải và một số giải khuyến khích sẽ được đăng trên trang web của Cuộc thi Giải thưởng FuturArc và trong số tập san FuturArc gần nhất sau đó.
- Ban giám khảo có toàn quyền quyết định về các Giải thưởng và Giải Khuyến khích. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả Thí sinh.
- Đơn vị tiếp nhận bài dự thi có toàn quyền không trao giải cho những bài thi không đủ chất lượng. 
 
Tác quyền

- Quyền Sở hữu Trí tuệ
- Quyền sở hữu trí tuệ của mỗi dự án nộp dự thi thuộc về sở hữu độc quyền của tác giả dự án
- Quyền Triển lãm / Quảng cáo
- Tất cả tài liệu gửi về cho Ban Tiếp nhận đăng ký Cuộc thi sẽ thuộc về sở hữu của Ban, kể cả quyền sao chép.
- Bất kỳ bài dự thi nào cũng có thể được công bố, dù là trên bảng, film trình chiếu hoặc ảnh kỹ thuật số, trong các hội thảo FuturArc và Lễ trao giải BCI Asia Awards. Các bài dự thi sẽ được công bố trên trang web FuturArc và được xuất bản trong Tập san FuturArc.
- Các dự án sẽ chỉ được trình bày dưới tên của tác giả hoặc các tác giả đã ghi lúc đăng ký.
- Ban tổ chức cuộc thi có toàn quyền công bố bất kỳ hoặc tất cả dự án đã nộp.
- Thí sinh không được quyền công bố bài dự thi trước khi có thông báo kết quả cuộc thi do Ban Tổ chức quyết định. Ngược lại, bài dự thi sẽ bị loại. 
 
Ngôn ngữ

- Tất cả bài dự thi phải được viết, trình bày và nộp bằng tiếng Anh;
- Tất cả những liên lạc giữa Thí sinh và Ban Tiếp nhận đăng ký phải được tiến hành bằng tiếng Anh. 
 
Quyền hủy bỏ cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi FuturArc Prize 2013 có toàn quyền hủy bỏ cuộc thi với bất kỳ lý do gì. 
 
Công bố

Thông qua việc đăng ký dự thi, tất cả Thí sinh đều tuyên bố như sau:
a. Tôi / chúng tôi hoàn toàn chấp nhận tất cả điều kiện của Cuộc thi.
b. Tôi / chúng tôi không bao giờ có bất kỳ khiếu kiện gì đối với Ban tổ chức Cuộc thi và các đồng sự liên quan đến việc tham gia Cuộc thi FuturArc Prize 2013.
c. Tôi / chúng tôi đồng ý cho Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền đăng tải, trưng bày và sử dụng tất cả các bài dự thi và tài liệu nộp thông qua các phương tiện thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc in ấn, thuyết trình, trưng bày, và niêm yết điện tử vô thời hạn.

Vào thời điểm đăng ký dự thi, tất cả Thí sinh đều thừa nhận như sau:
a. Tất cả bài nộp dự thi sẽ thuộc sở hữu của Ban Tổ chức. Việc sử dụng tất cả tài liệu được nộp sẽ tùy ý của Ban Tổ chức Cuộc thi và miễn bồi hoàn.
b. Tất cả bài nộp dự thi sẽ được xem như thông tin đại chúng. Ban Tổ chức Cuộc thi không có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bài dự thi.
c. Ban Tiếp nhận Đăng ký có toàn quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký dự thi và truất quyền dự thi của Thí sinh nếu Thí sinh không tuân thủ các điều kiện dự thi.
d. Ban Tiếp nhận Đăng ký không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc, gửi nhầm địa chỉ, nộp trễ hoặc đăng ký không đầy đủ.
e. Không được suy diễn việc tán thành chính thức quan điểm của Thí sinh qua việc tham dự Cuộc thi.

FuturArc Prize:
Cuộc thi FuturArc Prize được tập đoàn BCI khởi xướng vào năm 2007 thông qua bộ phận xuất bản của tập đoàn, tập san FuturArc, nhằm tìm ra các ý tưởng thiết kế tiên tiến, sáng tạo cho Châu Á. Cuộc thi tạo một diễn đàn cho Kiến trúc sư & Sinh Viên - những người quan tâm đến các vấn đề môi trường. Thông qua sự tác động mạnh mẽ của trí tưởng tượng, cuộc thi mong muốn thu hút các tầm nhìn về một tương lai bền vững.

Đơn vị tổ chức:
Tập san FuturArc là nhà tổ chức giải thưởng. Tập san này là ấn phẩm xuất bản hàng qúy để ghi nhận tác động của các công trình vào xã hội và môi trường, thúc đẩy ngành kiến trúc thể hiện trách nhiệm với xã hội và sinh thái.
Đơn vị phụ trách đăng ký cuộc thi là BCI Asia Construction Information Pte Ltd., Công ty trực thuộc tập đoàn BCI.

FuturArc Prize Competition Registrar
371 Beach Road, #02-25 Keypoint
Singapore 199597
Email:
prize@futurarc.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


Liên hệ BCI Vietnam & FuturArc tại Việt Nam:

Mr. Nguyễn Minh Quân – FuturArc Coordinator
Email :
quan.nguyen@bciasia.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
ĐT : 84 8 39974220 – Ext: 16
Fax : 84 8 39974150

Theo Ashui.com

Bookmark and Share

jquery sliders


Skype Me™!
Copyright © 2010 | Hội Kiến Trúc Sư Đà Nẵng. Giấy phép Số 179/GP-TTĐT
ĐC: Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật, K54/10 Ông Ích Khiêm- quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: (0236).3872841 - 3565116, Fax: (0236)3872841
Tổng lượt truy cập: 1228376
Design by KVN