Thông báo: xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật 2016

Thực hiện nội dung Thông báo số 213/TB-SVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng về việc Xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn họcNghệ thuật năm 2016, Liên hiệp các Hội Văn họcNghệ thuật thành phố đề nghị Chủ tịch 9 hội chuyên ngành Văn họcNghệ thuật nghiên cứu kỹ Thông báo số 213/TBSVHTTDL để triển khai thực hiện việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, “Giải thường Nhà nước” dựa trên các tiêu chuẩn quy định tại Thông báo 213 và Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ (Đính kèm văn bản Thông báo 213/TB-SVHTTDL, Mẫu đăng ký xét tặng giải thưởng, Mẫu đăng ký tác phám, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng).

Thời gian nhận Hồ sơ: trước ngày 30 tháng 8 năm 2015

Địa điểm tiếp nhận Hồ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Toà nhà Trung tâm Hành chính thành phô Đà Năng, sô 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


Download (pdf,)

Bookmark and Share

jquery sliders


Skype Me™!
Copyright © 2010 | Hội Kiến Trúc Sư Đà Nẵng. Giấy phép Số 179/GP-TTĐT
ĐC: Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật, K54/10 Ông Ích Khiêm- quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: (0236).3872841 - 3565116, Fax: (0236)3872841
Tổng lượt truy cập: 1228323
Design by KVN