Ninh Thuận giới thiệu quy hoạch tổng thể thuê “Tây” làm

Hôm nay (19/10), UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ·